บทความล่าสุด

คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน INFINITI Global Investors ทำธุรกิจด้าน Private Wealth Management จัดพอร์ตการลงทุนแบบ active หาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกให้กับนักลงทุน

คุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจจัดการลงทุนโดยก่อนจะมาตั้งกิจการที่ บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ CIO ให้กับ CIMB-Principal Asset Management

นอกจากนี้คุณเจษฎายังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงเขียนบทความด้านการลงทุนใหักับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com และเป็นผู้ก่อตั้งเวบไซต์ FundManagerTalk.com