Category Archives: Fintech

หัวใจของการสร้าง Fintech Startup ในยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการเงินไทย

    บทความนี้เป็นมุมมองของผมต่อการเติบโตของ Fintech ในประเทศไทย ใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้แนะนำให้อ่าน “Fintech Startup – Mega Trend ของอุตสาหกรรมการเงินโลก” บทความชิ้นนี้เป็นมุมมองของผมต่อสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็น “หัวใจ” ในการทำให้ธุรกิจนี้เติบโตในบ้านเรา เพื่อเป็นการแชร์มุมมองให้กับหลาย ๆ กลุ่ม Startup ที่กำลังมีหัวอกเดียวกัน ต้องการจะสร้างธุรกิจใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินในบ้านเราไปในทางที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการตื่นตัวกันอย่างชัดเจนสำหรับเรื่องของ Fintech ในบ้านเรา โดยล่าสุดธนาคารพาณิชย์ชั้นนำได้เริ่มเคลื่อนไหวกันเต็มสูบแล้ว ตั้งแต่การตั้ง Lab ในการค้นคิดผลิตภัณฑ์ด้าน Fintech การจัด Training กันอย่างต่อเนื่องโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากฟากฝั่ง Tech มาให้ความรู้ การตั้งทีมภายในของธนาคารแต่ละสายงานเพื่อดูช่องโหว่หรือรอยรั่วของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตัวเอง ไปจนถึงการตั้งบริษัทที่เป็น Venture Capital เตรียมพร้อมที่จะเข้าลงทุนใน Fintech เกิดใหม่ในประเทศไทย เริ่มจัดเต็มกันแบบนี้ผมเชื่อว่าปีนี้ 2559 เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นแน่นอนครับ ในฟากฝั่งของ Startup ตลอดเวลาเกือบปีที่ผมได้เริ่มศึกษา และเริ่มโครงการ Fintech 2 – 3 โครงการ ผมเห็นความพยายามของ […]