Category Archives: รวมเรื่องโดน ๆ

ไม่ใช่แค่ “กระตุ้น” แต่เป็นการ “ปฏิรูป” เศรษฐกิจ

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจไทยชั่วโมงนี้ผมยอมรับว่ามีทั้ง vision และ passion เต็มเปี่ยม ผมสรุปปาฐกถาของท่านสด ๆ จากงาน Post Forum ตามนี้ครับ — ประเทศไทยไม่ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) แต่เป็นภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จุดประสงค์ใหญ่ของทีมเศรษฐกิจชุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ นโยบายกระตุ้นที่ออกมาทำเพื่อยับยั้งการทรุดตัวทางเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ได้หวังให้เติบโตสวนกระแสโลกแต่อย่างใด การปฏิรูปเศรษฐกิจหลัก ๆ มี 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การปรับสมดุลการเติบโต จากเน้นการส่งออก กลับมาที่รากฐานของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร เน้นขับเคลื่อนนโยบายตามพื้นที่เป็นรายจังหวัด รายตำบล ทั้งเรื่องการผลิต การท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน “ประชารัฐ” คือสิ่งที่กำลังจะได้เห็น คือการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล และประชาชน 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแปรสภาพจากการผลิตต้นทุนต่ำ สู่การเพิ่มมูลค่า (value added) ของสินค้า Productivity จะเป็นจุดโฟกัสสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม มากกว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต กระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นแม่งานขับเคลื่อนในการสร้างไอเดีย […]