Category Archives: Uncategorized

The First Lecture

ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อคิดสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแชร์ข้อคิดให้กับนักศึกษาคณะอื่น ๆ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่กำลังจะเปิดการศึกษากันในปีนี้ครับ ฉันจึงมาหาความหมาย มาเรียนมหาวิทยาลัยมาหาอะไร มาเอาปริญญา มาใช้ชีวิตอิสระ มาเตรียมตัวโตเป็นผู้ใหญ่ มาทำอะไรกันแน่ ? คำแนะนำของผมคือมาเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อมาหา “ตัวเอง” ให้เจอครับ โดยเฉพาะการหาให้เจอว่าเราอยากทำอะไร ถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เรามี passion เราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้เรื่อย ๆ อย่างมีความสุข ถ้าเราทำสิ่งทีเราชอบเรื่อย ๆ มันจะนำมาสู่ความเชี่ยวชาญ กลายเป็นสิ่งที่คุณถนัด ผลก็คือเราจะรู้สึก “เติมเต็ม” ในตัวเอง ยิ่งถ้าสิ่งที่คุณชอบและเชี่ยวชาญมันมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก มันก็มีโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถทำสิ่งนั้นเลี้ยงชีพได้ และทำให้เรารู้สึก “ภูมิใจ” ซึ่งทั้งหมดนี้ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “อิคิไก (Ikigai)” หรือแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่มีมานับพันปีแล้ว คนส่วนมากคิดว่าเราทำงานเพื่อหาเงิน เมื่อมีเงินแล้วจึงค่อยเอาเงินไปซื้อความสุข แต่ผลวิจัยได้ชี้ชัดว่าความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นอนและทำให้ความสุขเพิ่มขึ้น การไม่มีเงินกินข้าวทำให้เรามีความทุกข์ แต่การมีเงินกินข้าวไม่อั้นไม่ได้เพิ่มความสุขให้โตตามไปด้วยเสมอไป สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงคือการได้ทำอะไรที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับเรา ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มในสิ่งที่ได้ทำ รู้สึกภูมิใจเมื่อสิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์ต่อคนอื่น ความสัมพันธ์กับปัจจุบันขณะ เราเกิดมาเป็นสัตว์สังคม มีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นเป็นธรรมชาติ การมาเรียนมหาวิทยาลัยเป็นอีกโอกาสที่สำคํญของชีวิตที่จะได้สร้าง “ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย” สร้างมิตรภาพที่ดีที่อาจจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต […]