Tag Archives: Partner

พลังแห่งการเลือก

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากครับสำหรับผมในช่วงนี้ เดือนที่ผ่านมามีหลายสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตเกิดขึ้นเยอะ ณ เวลานี้ บลน.อินฟินิติ จำกัด หรือ INFINITI Global Investors ก็ได้รับการเห็นชอบคุณสมบัติของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว เหลือเพียงแต่การพิจารณาอนุมัติโดยบอร์ดของกลต. และส่งเรื่องต่อไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขณะเดียวกันผมและหุ้นส่วนก็มี Business model ที่สามารถไปเป็นพันธมิตรระยะยาวกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่ง 1 เดือนผ่านไปก็ถือว่าไปได้ดีพอสมควร เจอปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการเจรจาบางดีลซึ่งไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจหวัง แต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาท้อ หรือถอย ต้องยอมรับ ปรับตัว และมุ่งต่อไปข้างหน้าอย่างเดียว พลังแห่งการเลือก โอกาสยังมีให้เห็นอีกมากในธุรกิจ ผมได้มีโอกาสไปคุยเปิดโปรเจกต์ใหม่ ๆ ทั้งกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ สิ่งหนึ่งที่ชอบมากจากการออกมาทำธุรกิจของตัวเอง คือโอกาสที่ตัวเองจะได้ “เลือก” ทำในสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำและชอบทำ ขณะทีการทำงานประจำจะมีบ่อยครั้งที่ต้องทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ ผ่านมา 1 เดือนรู้สึกว่าได้เลือก และตัดสินใจในหลายเรื่อง ทั้งธุรกิจใหม่ ๆ ที่คาดว่าจะขยายไลน์ไปทำเพิ่ม กำลังตัดสินใจจดนิติบุคคลแห่งที่สองในรอบสองเดือน รวมไปถึงการขยายพื้นที่ office การเลือกที่จะพบปะผู้คนใหม่ ๆ […]